Coaching


Dit is de vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen. Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie. Carla ondersteunt en begeleidt dit leerproces; ook eventueel Online.

Coaching in groepen is echter ook mogelijk. Carla zoekt dan naar collectieve patronen in gedrag en denken in de groep.

Persoonlijke coaching

Hierbij wordt de motivatie op gang gebracht om te veranderen. Je maakt altijd het onderstaande proces van leren door: van Onbewust Onbekwaam naar Bewust Onbekwaam. Vervolgens naar Bewust Bekwaam en uiteindelijk wordt het Onbewust Bekwaam handelen.  Het doel van Coaching is het vergroten van de persoonlijke effectiviteit en professionele bekwaamheid. Iets willen en kunnen wat je voorheen niet kon; de mogelijkheid om nieuw gedrag te vertonen.

Conflictcoaching

Soms zijn conflicten van dien aard dat de twee partijen niet zonder bemiddeling tot een oplossing kunnen komen. Door een onafhankelijke positie in te nemen, kan Carla, als Coach, Vertrouwenspersoon en Mediator optreden als bemiddelaar en gespreksleider. Doel is om tot een wederzijds acceptabele oplossing te komen.

Loopbaancoaching

Vind je je werk niet meer leuk of heeft er een reorganisatie op het werk plaatsgevonden, waardoor je ander werk moet verrichten?  Wil je ander werk doen, maar je weet nog niet wat of heb je je verder ontwikkeld en kun je deze nieuwe vaardigheden niet toepassen in je dagelijks werk?

Neem dan contactop met Carla. Zij begeleidt je bij het zoeken naar een andere functie binnen hetzelfde bedrijf of een baan elders. Gezamenlijk wordt er gekeken naar opleidingen, interesses, hobby’s, werkervaring, competenties en vaardigheden.  Kortom, je krijgt antwoord op de vragen: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?

Coachen naar een gezond gewicht

Als gediplomeerd gewichtsconsulent en voedingsdeskundige begeleidt Carla gezonde mensen met zowel een overgewicht als een ondergewicht. Er wordt een behandelplan opgesteld, die speciaal voor jou bestemd is. Carla begeleidt jou op de weg naar een gezond leven met een daarbij behorend gewicht.

072 5814 249

Carla Folge

Master Coach, Master Counselor,
Gecertificeerd Vertrouwenspersoon,
Mediator en allround Trainer.

Gewichtsconsulent en voedingsdeskundige.

Gevestigd in Bergen (NH); landelijk inzetbaar

Copyright © 2012-2016 - Coaching Ontboeseming - All rights reserved. | Powered by Xenodesign