Mediation


Als het woord mediationvalt, wordt vaak direct gedacht aan conflicten in  relaties, zoals echtscheidingen. Maar mediation wordt ook toegepast in andere  situaties. Een mediator begeleidt, onder andere, bij relatieconflicten,  familieproblemen, innerlijke conflicten, juridische conflicten, arbeidsconflicten,  conflicten met ondernemers, tussen buren, enzovoort.

Meestal komen conflicten voort uit gemaakte fouten, teleurstellingen, slechte  communicatie en (alles) overheersende emoties.  Mediation bereikt vaak een win-win situatie, zonder een lange gerechtelijke  procedure met alle (financiële) gevolgen van dien.

Carla begeleidt het proces en zorgt ervoor dat partijen weer met elkaar in gesprek gaan.
Specialisaties zijn:

Arbeidsconflicten

Dit betreft alle arbeid gerelateerde zaken, zoals beoordelingen, beëindigingen, ziekte en advies.

Ouderschaps-/zorgmodel

Er kan een moment komen dat je niet verder wilt met elkaar. Dan ga je  scheiden of uit elkaar als partners.  Maar je kunt nooit scheiden als ouder! Jullie zijn en blijven altijd de ouders  van jullie kinderen. Er zal altijd (zo nu en dan) overleg nodig zijn over de  kinderen; dus op deze wijze houden jullie ook na de scheiding een relatie.  Deze relatie is niet gemakkelijk, maar essentieel voor het welzijn van de  kinderen.

Samen wordt de invulling en de verdeling van de ouderschapstaken  besproken.  Als jullie het erover eens zijn, wordt dit vastgelegd. Met dit model, gehecht aan  het echtscheidingsconvenant, kunnen jullie de verdere (administratieve)  financiële zaken gaan regelen met een echtscheidingsbemiddelaar, -mediator,  accountant, notaris en/of advocaat.

Doel is om de communicatie weer op gang te brengen en het conflict zonder  hoge juridische kosten op te lossen.

Carla werkt nauw samen met Anneke de Koning, Registermediator bij  MfN Mediators. Zie hiervoor ‘ Contact’ en de website:  www.dekoningmediation.nl

072 5814 249

Carla Folge

Master Coach, Master Counselor,
Gecertificeerd Vertrouwenspersoon,
Mediator en allround Trainer.

Gewichtsconsulent en voedingsdeskundige.

Gevestigd in Bergen (NH); landelijk inzetbaar

Copyright © 2012-2016 - Coaching Ontboeseming - All rights reserved. | Powered by Xenodesign